پیامبر مدارا و قاطعیت
57 بازدید
محل نشر: فصلنامه کتاب نقد با موضوع خشونت و تسامح
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379/04/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی